Bildspel

Några bilder från den gemensamma vårstädningen.

20220423 121012 upprät
Potatislandet redo för sättning
20220423 121257
Tibasten är ett säkert vårtecken
20220423 121306
 
20220423 121442
 
20220423 121556
 
20220423 121728
Forsytian är också ett säkert vårtecken. Jag kom sent och såg enast 4 personer i arbete, med nu var det snyggt och prydligt!

 

Orgeln i Grödinge kyrka

Lördag 2 oktober kl 11.00

Principal och Sesquialtera, vad är det? Organist Åke Svedén reder
ut begreppen, visar, svarar på frågor och spelar på orgeln.

Samarrangemang med Grödinge församling.

Foto: Barbro Gramén

20211002 110423
 
20211002 110718
 
20211002 115711 001
Trångt mellan rader av pipor
20211002 120206
Man avslutar med njutbar orgelmusik

Fågelskådningen vid Kyrksjön den 17 april

Text: Barbro Gramén
Foto: Barbro Gramén

20210417 094732Fågeltornet har två rymliga nivåer och en fikaplats 
20210417 094935Hasse Andersson från Naturskyddsföreningen berättade om fåglarna och hade två stora kikare som deltagarna kunde använda 
20210417 095050Vi såg ett tjugotal olika arter, trana, olika gäss och simfåglar. 
20210417 095123
Mest spännande var att se den bruna kärrhöken som häckar i vassen och kretsade över sjön på låg höjd.
20210417 101354 

Vårstädning kring Vasastugan den 24 april 2021 kl. 9.00 - 12.00.

Många medlemmar i alla åldrar deltog i den årliga vårstädningen. Det mesta jobbet gjordes
utomhus, det fläktade friskt, de flesta var vaccinerade och alla tänkte vi på att hålla avståndet.
Nu ser vi alla fram emot att vi snart kommer att kunna träffas ännu mer.

Text: Barbro Gramén
Foto: Barbro Gramén, Isabella Magnerholt barnbilder och Johnny Frisk gruppfotot

20210424 103101
 
20210424 103118
 
20210424 103146
 
20210424 103200
 
IMG 1398
Bild IS
IMG 1388
Bild IS
IMG 1391
Bild IS
20210424 103253
 
20210424 103522
 
20210424 103529
 
20210424 103643
 
210424 GHF Städdag 640
Här alla som snyggade upp kring och i Vasastugan, 21 personer
inklusive fotograten Johnny Frisk.
 

KYRKSJÖNS VÅTMARKER
Söndag 8 mars kl 14.00

Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse.
Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats?
En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård
berättar om resultat och erfarenheter.

Foto och text: Stefan Sundlin

01 P1140279 förb
En liten Våriris har slagit ut i stora rabatten vid Vasastunan ....
02 P1140280 förb
....tillsammans med många Vintergäck.....
03 P1140281 förb
......och Snödroppar.
04 P1140282 förb
Johnny Frisk hälsar alla välkomna och inleder  med  lite reklam för hembygdsföreningen och förhållningsorder för lokalen.
05 P1140283 förb
Ordförande Barbro Gramén välkomnar och introducerar
dagens föreläsare Jan Wijkmark
06 P1140284 förb
Jan berättar om hur han från Karshamra gård tillsamman med grannen Odd Spandow, Marieberg Herrgård, arbetat med projektet till dags dato. Man har haft hjälp av miljöexperter, sportfiskare m.fl.
07 P1140286 förb
 
08 P1140287 förb
En sommarbild. Marieberg uppe till vänster. 
09 P1140288 förb
Höst/vinterbild 
10P1140290 förb
En drönarbild visar hur stor vattenytan verkligen är 
11 P1140291 förb
En gädda har nästan nått målet 
12 20200308 142316 besk
 
13 20200308 150549 förb
Kaffepaus 
14 20200308 150602
 
15 20200308 150622 förb
 
16 20200308 153243 besk förb
Gäddyngel sor som en tumnagel,. När de vandrar ut till Kagghamrafjärden är de ca  8-10 cm. Om färden ut till havet gått bra väntar en tuff miljö i form av Skavar, Minkar och Sälar!
17 20200308 153416 besk förb
Gäddor är extremt glupska. Det här försöket var dock missslyckat! 
18 20200308 153900 förb besk
Den nya våtmarken drar  till sig många fågelskådare.
19 20200308 154303 förb besk
Översvämningen blir ibland för stor. Här vägen upp till Karshamra i södra området. 
20 20200308 154550 förb besk
Regnbågen sträcker sig från Grödinge kyrka till mitten av Kyrksjön, kanske ett bevis för att det lyckade projektet har fått lite hjälp "från ovan" sa avslutningsvis Jan Wijkmark i sin mycket informativa och trevliga föreläsning.