Några bilder från Grödinge Hembygdsförening årsmöte
i Vårstakyrkan den 17 mars 2013

P1060086
 Årsmötet öppnas av ordförande Maria Gustafsson, som meddelat att hon önskar avgå
P1060087
 Till årsmötesorförande valdes Lars Hjeltman och till årsmötessekreterare Birgith Andersson
P1060088
 Allt förlöpte väl så när på som val av ny ordförande! Lars Hjeltman tog på sig att vara interimistik ordförande fram till ett extra årsmöte utlyst till 28 april 2013.
P1060089
 Maria tillkännager årets Kultur- och miljöpris
P1060091
 som mycket välfötjänt går till Gunvor Larsson
P1060092
 Gunvor får diplom
P1060094
 och blommor
P1060098
 Årsmötesordförande Lars Hjeltman avtackas
P1060102
 likaså avgående styrelseledamoten Ann-Margret Örnberg.
P1060107
 Ann-Margret avtackar avgående ordförande Maria Gustafsson
P1060110
 Ytterligare blommar utdelades till
P1060111
 
P1060113
 
P1060115
 förtjänta arbetsgruppsledamöter.