Grödinge Hembygdsförenings kultur- och miljöpris för år 2010

tilldelades de nominerade Thomas Strid, Claes Kyrk och Bernt Lundin

(samtliga ornitologer) vid en ceremoni på årsmötet i Vårstakyrkan den 27 mars.


 

P1020124
Ingrid Björklund gratulerar de två närvarande pristagarna (BerntLundin ej närvarande)
P1020126
Thomas Strid och Claes Kyrk.
P1020128
Thomas Strid berättar för oss om hur myndighetera (LFV) övertygades om att ett flygplatsbygge i Grödinge skulle vara ytterst olämpligt och
P1020129
Claes Kyrk berättade detaljerat om ett flertal fågelsträck som passerar tänkt flygplats. Detta bevisas med flerårig forskning genom noggrann fågelräkning, vilken kunde vidimeras med LFV's radarbilder som faktiskt visade på flera fågelrörelser än vad ornitologerna/pristagarna presenterat! Fakta talade och projektet skrinlades!