Uringe skola

UR

Uringe skola ligger efter vägen från Rosenhill mot Tungelsta ca. 2 km från väg skälet.
Skolan lades ner efter vårterminen 2007.