Grödinge


Grödinge ligger på den västra delen av Södertörn. I norr finns Kartavillasamhället Uttran, som har sin yttersta gräns vid den gamla stambanan. I söder sträcker sig församlingen numera ända till färjeläget Skanssundet. I väster gränsar församlingen mot Södertäljeviken och mot Södertälje kommun. I öster går gränsen mot Tumba församling, Huddinge och Sorunda. Grödinge är en församling som tidigare var en egen kommun men ingår sedan 1971 i Botkyrka kommun. Församlingen hade 1996 ca 3000 innevånare. Se även hembygdsföreningens egna karta.

Korsnäsboplatsen
Stenåldersboplatsen vid Korsnäs är ovanligt stor. Den tillhör den gropkeramiska kulturen och kan dateras till ca. 2000 f Kr. Vid tiden för bosättningen låg boplatsen vid havsstranden, som på grund av landhöjningen låg ca. 30 meter högre än i nutiden.
Boplatsen undersöktes 1933 och 1970. Talrika fynd gjordes, främst av keramikskärvor med karakteristisk ornamentik bestående av bla de gropar, som givit kulturen dess namn. Dessutom påträffades redskap av ben och flinta samt ett antal skelettgravar. Boplatsens innevånare idkade jakt och fiske samt möjligen primitiv odling. Dessutom finns fynd som visar att befolkningen haft vidsträckta förbindelser, särskilt österut. Fynden förvaras i Statens historiska museum.
Fornlämningen är skyddad enligt lag.
Korsnäsboplatsen
S
tenåldersboplatsen vid Korsnäs är ovanligt stor. Den tillhör den gropkeramiska kulturen och kan dateras till ca. 2000 f Kr. Vid tiden för bosättningen låg boplatsen vid havsstranden, som på grund av landhöjningen låg ca. 30 meter högre än i nutiden.Boplatsen undersöktes 1933 och 1970. Talrika fynd gjordes, främst av keramikskärvor med karakteristisk ornamentik bestående av bla de gropar, som givit kulturen dess namn. Dessutom påträffades redskap av ben och flinta samt ett antal skelettgravar. Boplatsens innevånare idkade jakt och fiske samt möjligen primitiv odling. Dessutom finns fynd som visar att befolkningen haft vidsträckta förbindelser, särskilt österut. Fynden förvaras i Statens historiska museum.Fornlämningen är skyddad enligt lag.
Korsnäsgubben

Korsnäsgubben
Den 4000 år gamla amuletten av ben hittades sommaren 1971 under utgrävningar vid en av Sveriges förnämsta stenåldersboplatser: Korsnäs i Grödinge. KORSNÄS-GUBBEN är ett helt unikt fynd, en s.k. "idol" utan motstycke i våra museers samlingar, och har därför blivit något av en arkeologisk sensation. Den är den hittills äldsta i vårt land funna människoavbildning, som visar något mer än enbart huvudet. Av hålen och rännorna vid armarna att döma att döma tycks den ha varit fastsydd på en dräkt och har antagligen burits som amulett eller värdighetstecken.

 


Sibbledamen  

 

SibbledamenI maj 1934 gjordes utgrävningar av två nyupptäckta vikingagravar vid Sibble gård i södra Grödinge. Den ena graven gav ganska få fynd, men i den andra, en kvinnograv, hittades järnnitar, glaspärlor, fragment av en benkam samt bitar av en urna med brända benrester.

Ur en liten jordklump kunde arkeologen Ingemar Atterman pensla fram en liten amulett i silver, en kvinnofigur i fotsid dräkt och med en lång fläta ned efter ryggen. Den undersökta graven härrörde sig från 900-talets slut eller 1000-talets början. ”Sibbledamen” kom åter efter tusen år i hagen.

Redan 1969 framställdes en kopia av ”Sibbledamen” i silverliknande metall. Den 18 maj 1982 beslutades att Sibbledamen skall vara Grödinge hembygdsförenings symbol. Originalet förvaras på Statens Historiska museum. Sibbledamen finns i silver och försilvrad brons.