Program

Programhistorik

 

Arrangörer vid sammankomsterna där ej annat anges är Grödinge Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen entréavgift om inget annat anges.
GÖKOTTA
Torsdagen 13 maj Kristi Himmelsfärdsdag. Samling kl 06.00 vid Vårstahallen. Vi går en kort promenad
till en vacker plats i närheten och lyssnar på vårfåglarnas ”glada” sång. Ta med lite fika och smörgås, kikare,
fågelbok om du har, kläder för väder. Kontaktperson: Bertil Dahlby, tel 530 258 95.
SKOLDAGARNA
Tisdag 18 och onsdag 19 maj är det skoldagar i Vasastugan.;
VÄRDERINGSKVÄLL
Torsdagen 27 maj i Vasastugan mellan kl 17 och 20 med Peter Norén från auktionshuset Lauritz.com
och keramikhuset i Grödinge. Värdering av allt från dyrare antikviteter till kuriosa. Ej mynt eller frimärken.
Tag med vad du vill ha värderat. Friviligt inträde, föreningen tar tacksamt emot ditt stöd!
Åter startsidan
Sidan uppdaterad 7 maj 2010 SS
Arrangörer vid sammankomsterna, där ej annat anges, är Grödinge Hembygdsförening
och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen entréavgift om inget annat anges.
OBS! Platsantalet är begränsat till 55 personer.
 

Höstens program

GRÖDINGES SKOGAR

Söndag 9 oktober kl 14.00

Vad har hänt med Grödinges skogar? Skogsinspektor Lennart Widlund
berättar om granbarkborrens framfart och om avverkning och föryngring.
Entré inklusive kaffe 100 kr.

GEMENSAM HÖSTSTÄDNING

Lördag 22 oktober kl 9.00 – 12.00

Vi hjälps åt att städa runt Vasastugan och göra i ordning inför vintern.
Trädgården är i fint skick och vi tror att arbetet kommer att kännas lätt.
Som avslutning bjuder vi som vanligt på smörgås och hembakt fika.
Alla är hjärtligt välkomna! Ta gärna med egna redskap.

GULLVIVA, MANDELBLOM, KATTFOT OCH BLÅ VIOL...

Vart har alla blommande ängsmarker tagit vägen?

Söndag 30 oktober kl 14.00

De blomrika betesmarkerna var förr ett färgrikt inslag i landskapet.
Från 1900 när det moderna jordbruket tog över har de minskat med
mer än 99%, men i Grödinge finns fortfarande några fragment av
artrika ängs- och naturbetesmarker kvar. Britta Ahlgren, biolog,
har gjort en uppföljning av den ängs- och hagmarksinventering
som gjordes i Botkyrka kommun 1988-1990. Hon berättar mer
om vilka växter som är typiska för dessa marker och vad som
krävs för att de ska finnas kvar.
Entré inklusive kaffe 100 kr.

EN TITT I MAGASINET

Söndag 13 november kl 12.00 – 15.00

Det lilla magasinet i Vasastugans bottenvåning rymmer många
olika föremål från långt tillbaka – kläder, redskap, skolplanscher,
husgeråd och mycket annat. Nyligen skänkta föremål visas
tillfälligt i rummet utanför magasinet. Föremålsgruppens
medlemmar visar och berättar. Ingång från Vårsta Strandpark.
Kaffeservering 50 kr.

 

JULMARKNAD

Lördag 19 november

Lös julklappsproblemen med hantverksprodukter från trakten.
Försäljning av Hembygdsföreningens böcker, bl a Elins
tonårsdagbok och Iselstaboken, vårt fina pepparkaksmått,
grödingebroschen, korsnäskrukan, trasmattor, julsaker,
hembakt bröd och mycket mer.
Lotterier. Kaffeservering 50 kr.