Ge oss din e-postadress så får du påminnelse om
kommande program direkt i datorn.

********************* Kommande program *********************

 

Hösten 2022


GRÖDINGES SKOGAR

Söndag 9 oktober kl 14.00

Vad har hänt med Grödinges skogar? Skogsinspektor Lennart Widlund
berättar om granbarkborrens framfart och om avverkning och föryngring.
Entré inklusive kaffe 100 kr.

221009 Affisch Grödinges skogar 640

GEMENSAM HÖSTSTÄDNING

Lördag 22 oktober kl 9.00 – 12.00

Vi hjälps åt att städa runt Vasastugan och göra i ordning inför vintern.
Trädgården är i fint skick och vi tror att arbetet kommer att kännas lätt.
Som avslutning bjuder vi som vanligt på smörgås och hembakt fika.
Alla är hjärtligt välkomna! Ta gärna med egna redskap.

GULLVIVA, MANDELBLOM, KATTFOT OCH BLÅ VIOL...

Vart har alla blommande ängsmarker tagit vägen?

Söndag 30 oktober kl 14.00

De blomrika betesmarkerna var förr ett färgrikt inslag i landskapet.
Från 1900 när det moderna jordbruket tog över har de minskat med
mer än 99%, men i Grödinge finns fortfarande några fragment av
artrika ängs- och naturbetesmarker kvar. Britta Ahlgren, biolog,
har gjort en uppföljning av den ängs- och hagmarksinventering
som gjordes i Botkyrka kommun 1988-1990. Hon berättar mer
om vilka växter som är typiska för dessa marker och vad som
krävs för att de ska finnas kvar.
Entré inklusive kaffe 100 kr.

**********************************