Vårstavis hemsida: www.poulbjerre.org 

Vårstavis program: https://poulbjerre.org/program/

************************

 

Buskarna runt huset beskärs
Tid: Onsdag 28 september kl. 16.00
Plats: Samling vid Vårstavi, Nynäsvägen 4.

 

Trädgårdshistoriker Åsa Wilke visar Vårstavi-parken
Tid: Onsdag 14 september kl. 17.30
Plats: Samling vid Vårstavi, Nynäsvägen 4.

 

Kalendarium Vårstavi hösten 2022 och våren 2023.

 

VÅRSTAVI-JUVEL I BOTKYRKA?

Onsdag 15 juni 17.00-19.30

Grödinge Hembygdsförening i samarbete med Poul Bjerresällskapet.

220615 Vårstavi Lars Sjöberg

210924 Artikel i Mitt i Botkyrka-Salem nr 37

Länk till Mitt i Botkyrka-Salem nr 37  se sidan 6

210924 Mitti nr 37 Vårstavi 640

210430 Anita Widéns insändare: 

Betyder Vårstavi ingenting för Stiftelsen Vårstavi?

 

 201217 Brev från Poul Bjerre Sällskapet till kommunstyrelsen

 Poul Bjerre Sällskapets ärende till kommunstyrelsen i Botkyrka

 

Från Poul Bjerre Sällskapet, december 2020:

20201210: Risk att köp för en krona omvandlas till 15 miljoner

1977 sålde Botkyrka kommun Stora huset, Lillstugan och Garaget
till Stiftelsen Vårstavi för en symbolisk summa. EN KRONA.
Kan vi tillåta att fastigheten nu säljs på privatmarknaden för
omkring 15 miljoner? Läs om de många turerna här:  
Kan vi acceptera en försäljning?

20201203: Besked att Poul Bjerre Sällskapet får 50 000 kronor
från Kreativa fonden i Botkyrka. Vi ser fram mot att i vår bjuda
in till föreläsningsserien Starka kvinnor kring Poul Bjerre. 
Vi startar efter påsk beroende på coronaläget.

20201202: Gula listan, Byggnadsvårdsföreningens lista över
skyddsvärda objekt. Länk till aktuell beskrivning av Vårstavi.  
Vårstavi i Gula listan

Stockholms länsmuseum: En värdefull helhet som bör bevaras –
fastighet, inventarier, trädgård och park, enastående i sitt slag.
Minnen av pionjären Poul Bjerre. Vårstavi som inspirerad miljö.
Utvärdering gjord av antikvarie vid Stockholms läns museum.
Läs Länsmuseets utvärdering här: 
https://poulbjerre.files.wordpress.com/2020/11/
lansmuseets-utvardering.pdf

20201029: Skrivelse från Poul Bjerre Sällskapet till stiftelsen
Vårstavi om att avvakta med försäljning:
 https://poulbjerre.files.wordpress.com/2020/11/
Synpunkter-pa-samverkan-stiftelse-20-10-29.docx

 

 

Nytt i Mitti Botkyrka 13 februari 2020

”Än är det inte kört för Vårstavi!”

 

191016 Vårstavi i Gomorron Sverige

I Godmorgon Sverige, SVT 1, kom i idag 191916,det inslag vi trodde
skulle kommit förra veckan om Vårstavi och dess ovissa framtid.

https://www.svt.se/kultur/poul-bjerres-arv-kan-ga-forlorat?fbclid=IwAR
0XxB_mk82L-sN8TFx0wMnO5aHKuz37AdQM9fpKNxxRClZk2x6XuyLdKsQ

 

190925 Tömning av Vårstavi. 

Artikel i Mitti Botkyrka.

Läs uppropet 190715!

Vårstavi – ett kulturhem värt att bevara!

 

 

Det är oro kring Vårstavis framtid:

 
 
 
  

En namninsamling

till stöd för att bevara Vårstavi startades av Poul Bjerre Sällskapet
och genomfördes under våren.

I april överlämnades de inkomna namnlistorna till kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin.

Sedan dess har namn fortsatt att komma in och antalet underskrifter
är idag uppe i mer än 900.

 
 
Läs mer här: Info om Vårstavi