Tyvärr har Grödinge Hembygdsförening liksom alla andra måste ställa
in vårens program.
Detta ger plötsligt extra tid att pröva något nytt.

En promenad utomhus med goda vänner är ett trevligt alternativ.
Numera finns helt nya möjligheter att hitta 
bygdens fornlämningar digitalt.
Här nedan kommer ett tips från arkeologen Mats Hansson. 
Pröva det och se var du hamnar. 

Till hösten hoppas vi kunna inbjuda till föreläsningar och andra program
i Vasastugan igen. Välkommen då!

Barbro Gramén, Grödinge Hembygdsförening

 

Arkeologens tips:

Våren är en bra tid att ge sig ut och titta på gravfält och andra fornlämningar,
nu innan högt gräs, brännässlor och ormbunkar tar över. Har du tittat färdigt
på fornlämningarna runt de egna kvarteren? 

Ta gärna en titt i Fornsök (fornlämningregistret) på ditt  område,
om du inte har gjort det redan.Själv tycker jag Fornsök har blivit ganska
enkelt att använda numera, med en utmärkt kartfunktion. Här en liten "quick guide":
1. Gå till https://app.raa.se/open/fornsok/
2. På plustecknet till höger (eller med mus-rull-knapp eller pekskärmszoomning):
zooma, zooma, zooma... tills man får in sitt närområde. Man kan behöva "dra" i
kartan mellan varven, så man håller sin hembygd i mitten.
3. Så småningom dyker ett gytter av röda och blå "bubblor" upp; alla
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Fortsätt zooma tills man får
en lagom vy över sitt närområde.
4. Klicka på en av bubblorna. En ruta kommer då upp med t.ex. "Stensättning",
"Gravfält" eller liknande rubrik. Klicka i denna ruta så kommer detaljerad
information upp på vänstra halvan av skärmen. Det som du vill veta finns
antagligen under rubriken "Beskrivning". Inte så intressant? Fortsätt då
istället på kartan och klicka på en annan fornlämningsbubbla.

Vill också passa på att tipsa om en populärvetenskaplig rapport från en av de
större arkeologiska undersökningar som gjorts i länet under de senaste åren,
nämligen lämningarna på Järvafältet vid Hjulsta/Hansta som låg i vägen för
den nya Förbifart Stockholm. Rapporten kan laddas ned som pdf-fil från
Stiftelsen Kulturvårds hemsida:
https://www.kmmd.se/PageFiles/383/KM17018_Gamla%20sp%c3%a5r_191218_l%c3%a5g.pdf

Med varma hälsningar
Mats Hansson
Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund