KYRKSJÖNS VÅTMARKER
Söndag 8 mars kl 14.00

Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse.
Hur har djurliv, växtlighet och vattenmiljöer utvecklats?
En av initiativtagarna, ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård
berättar om resultat och erfarenheter.

Foto och text: Stefan Sundlin

01 P1140279 förb
En liten Våriris har slagit ut i stora rabatten vid Vasastunan ....
02 P1140280 förb
....tillsammans med många Vintergäck.....
03 P1140281 förb
......och Snödroppar.
04 P1140282 förb
Johnny Frisk hälsar alla välkomna och inleder  med  lite reklam för hembygdsföreningen och förhållningsorder för lokalen.
05 P1140283 förb
Ordförande Barbro Gramén välkomnar och introducerar
dagens föreläsare Jan Wijkmark
06 P1140284 förb
Jan berättar om hur han från Karshamra gård tillsamman med grannen Odd Spandow, Marieberg Herrgård, arbetat med projektet till dags dato. Man har haft hjälp av miljöexperter, sportfiskare m.fl.
07 P1140286 förb
 
08 P1140287 förb
En sommarbild. Marieberg uppe till vänster. 
09 P1140288 förb
Höst/vinterbild 
10P1140290 förb
En drönarbild visar hur stor vattenytan verkligen är 
11 P1140291 förb
En gädda har nästan nått målet 
12 20200308 142316 besk
 
13 20200308 150549 förb
Kaffepaus 
14 20200308 150602
 
15 20200308 150622 förb
 
16 20200308 153243 besk förb
Gäddyngel sor som en tumnagel,. När de vandrar ut till Kagghamrafjärden är de ca  8-10 cm. Om färden ut till havet gått bra väntar en tuff miljö i form av Skavar, Minkar och Sälar!
17 20200308 153416 besk förb
Gäddor är extremt glupska. Det här försöket var dock missslyckat! 
18 20200308 153900 förb besk
Den nya våtmarken drar  till sig många fågelskådare.
19 20200308 154303 förb besk
Översvämningen blir ibland för stor. Här vägen upp till Karshamra i södra området. 
20 20200308 154550 förb besk
Regnbågen sträcker sig från Grödinge kyrka till mitten av Kyrksjön, kanske ett bevis för att det lyckade projektet har fått lite hjälp "från ovan" sa avslutningsvis Jan Wijkmark i sin mycket informativa och trevliga föreläsning.