Grödinge Hembygdsförenings årsmöte
den 10 mars 2019 kl. 14.00 i Vårstakyrkan

Foto o text: Stefan Sundlin
Foto: BK= Berit Karlsson

 

P1110889
Ordförande Barbro Gramén öppnar årsmötet med sekkreterare Johnny Frisk och val av årsmötesordförande och sekreterare görs.P1110890
Birgitta Mörk väljs till årmötesordförande  tackar för fötroendet och Johnny Frisk väljs till årsmötessekreterare
PICT0081
BK. Mötesförhandlngarna med alla val förlöper väl och det blir dags för scenbyte
P1110897
 Birgitta har gjort sin insats och  Barbro som ovalts på ett år tar vid.
P1110902

 Första uppgiften blir att dela ut årets Kultur- och miljöpris, som i år går till Birgit och Kalle Johansson främst för sin kulturgärning att ha varit drivande under många år genom attstötta och vårda Grödinge Bygdegård.

P1110899
 Motiveringen läses upp
P1110908
 och  blommor delas ut
P1110911
 Kalle tackar för utmärkelsen men vill inte inse vilken kulturgärning paret Johansson gjort!
PICT0094
BK. Birgit och Kalle Johansson med blommor och diplom
P1110915
 I hastigheten glömde man överlämna det hedrande  och vackra diplomet och prispengarna på 5.000 kr!
P1110920
 Till herdesmedlem utnämdeas Inga-Britt Hellberg för sitt förtjänstfulla arbete 
PICT0093
inom föreningen och startade bl.a. Skoldagarna, en verksamhet som pågått i 27 år!
P1110925
 Matilda Mattsson slutar i styrelsen pga. flytt från kommunen och avtackades 
P1110926
 Birgitta Bridell lämnar också styrelsen efter mångårigt arbeter inom styrelsen, men kommer att vara kvar i de arbetgrupper som hon medverkar i.
P1110927
 "Kökets" 2 av 3 medabretare tachade med var sin bukett. 
P1110929
 Biritta Mörk får en bukett för sin insats som årsmötesordförande
P1110931
 Och årsmötessekreteraren tackades med en bukett
P1110932
 Slutligen fick också avgånde/ tillträde ordföraden en bukett och därmed var det dags för kaffe och lotterier.