FARMOR HILDA DIKTAR

Söndag 11 november kl 14.00 i Vasastugan

Hilda Carlsson, född Widblom, kom som 15-åring 1906 från Jämtland till Byrsta kvarn.
Hon levde merparten av sina 84 år i den gamla kvarnstugan. Sång och musik var glädje
och tröst under hela livet. Hilda skrev också egna dikter och texter. Hennes dagsverser
och insändare publicerades i Länstidningen under 40-50 talet och när någon person i
bygden skulle firas skrev Hilda hyllningssånger, som hon framförde till kända melodier.

Foto: Berit Karlsson, bk och Stefan Sundlin, ss 
Text: Stefan Sundlin, ss 

PICT0235
bk           Barnbarnet Gunilla Carlsson berättar och framför några exempel ur Hildas samlingar.
PICT0237
bk                                  Gunilla Blomkvist , flöjt och Gunilla Carlsson, gitarr
PICT0244
bk                            Vi sjöng ett 10-tal av Hildas dikter till Gunillas ackompanjemang 
PICT0246
bk 
PICT0250
bk                                                                                  Fikapaus 
P1100986 förb
ss 
P1100982 förb
ss 
PICT0253
bk                Gunilla fortsätter att läsa ur tidningsrecensioner och efterlämnade dokument 
PICT0257
bk                                                       Gunilla avtavkas med en blomma ....
PICT0259
bk                                                ...och tackar för uppmärksamheten