BESÖK PÅ KAGGHAMRA GÅRD

Söndag 27 maj kl 13.30 – ca 15.30

Familjen Fredin tar emot oss på Kagghamra, en av 
Grödinges bäst bevarade herrgårdsmiljöer men 
också ett modernt storjordbruk. Huvudbyggnaden 
är från början av 1700-talet. Här finns också en 
bibehållen torpstruktur och välbevarade före detta 
arbetarbostäder nere vid Kagghamrafjärden. Här 
bodde lantbrukskemisten och Hembygdsföreningens 
grundare Olof Arrhenius och här spelades Arne 
Sucksdorffs kända naturfilm ”Det stora äventyret 
in” 1953. 

Foto och text: Barbro Gramén

20180527 134234 001
 
20180527 143527 001
Skugga fanns också från träden.
20180527 143543 003
 Många passade på att öppna sin kaffekorg medan Anders Fredin berättade.
20180527 143548 005
Närmare 90 personer samlades ute i Kagghamras park. Anders Fredin stod på trappan och berättade utförligt om gårdens långa historia.
20180527 143637 001
Det var oerhört varmt i solen. Många sökte skydd under de olika solskydd som gjorts i ordning.
20180527 151405 002
 Nuvarande huvudbyggnaden byggdes på 1720-talet. Den var ursprungligen en flygel.
20180527 151431 001
 Maria Fredin berättade om växterna i den stora trädgården för alla odlingsintresserade.