En fototävling ”Din bästa Grödingebild” utlystes i december 2017. Många fina
och intressanta bidrag kom in som sedan visades på utställningen i Vasastugan
den 24-25-26 februari och den 6 mars. Besökarna fick rösta på vilka bilder de
tyckte var bäst i de tre kategorierna.

Kategori 1,
”Grödinges landskap, natur och bebyggelse” visades många vackra naturbilder.

Kategori 2,
”Speciella händelser i Grödinge” en bild från Malmsjö gård med prins Carl.

Kategori 3,
Grödinge förr” visades hur centrala Vårsta såg ut på 40-talet, och bygget av
avloppstunneln till Himmerfjärdsverket.

 

Text och foto: Berit Karlsson

PICT0001
Många fotointresserade besökte utställningen.
PICT0002

”Drogodling vid Stora Uringe”, kategori 3, tilldrog sig stort intresse.

PICT0003
Harald Johansson och Bertil Dahlby vid bilderna ”Grödinge förr”.
PICT0004
Harald Johansson, en av tävlingsdeltagarna.
PICT0005
Anders Björklund från lokaltidningen Mitti besökte utställningen.
PICT0006
Birgitta Bridell berättar om Vårsta för Anders Björklund.
PICT0007

Kategori 2 ”Speciella händelser i Grödinge”, Barbro Gramén, Birgitta Bridell och Anders Björklund.

PICT0008
Gunilla Giertz visar kategori 1, ”Grödinges landskap, natur och bebyggelse”.
PICT0009
”Grödinges landskap, natur och bebyggelse”.
PICT0010
”Grödinges landskap, natur och bebyggelse”.
PICT0011
Anders Björklund intervjuar Inga-Britt Hellberg.
PICT0012

Susanne Ulvefjord lägger sin röst i urnan. Urnan har förr använts vid kommunval i Grödinge.

PICT0013
Barbro Gramén och Birgitta Bridell börjar räkna röster. Christina Hagberg kontrollerar.
Vinnarna
Kategori 1 ”Grödinges landskap, natur och bebyggelse”
Kategori 1  Kyrktallen vid Grödinge kyrka
Kyrktallen vid Grödinge kyrka. Foto: Nils Hagberg
 

Kategori 2 ”Speciella händelser i Grödinge”

Kategori 2 Konfirmation sommaren 2017
Konfirmation sommaren 2017. Foto: Isabella Magnerholt.
 

Kategori 3 ”Grödinge förr”

Kategori 3  Bröthagen 1960

Bröthagen 1960. Rickard Larsson med hästen Grålle från Rådala sår.
Foto: Jonas Hasselrot.

 
Prisutdelningen
Vinnarna på årsmötet
Vinnarna i fototävlingen presenterades på årsmötet söndag den 11 mars.
Christina Hagberg, Jonas Hasselrot och Isabella Magnerholt fick motta en vacker blomsterbukett