Bli medlem!

Årsavgiften är för enskild medlem 200 kr och för familj 250 kr.
Betalar man i slutet av året är man medlem fr.o.m. betaldatum och
hela följande år.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780. 

Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt
för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför
kommande arrangemang och kan ladda ner, som pdf-fil, eller läsa alla
nummer av Grödinge Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.