Ordföranden har ordet

Grödinge Hembygdsförening är en stor förening med nästan 800 medlemmar.
Vi har en omfattande programverksamhet och under förra året besöktes våra arrangemang av närmare
2 200 personer. En stor del av verksamheten sker i Vasastugan i Vårsta, som vi hyr av Botkyrka kommun,
men vi inbjuder också till vandringar och visningar på andra platser runt om i Grödinge. Vissa evenemang
sker i Iselsta gammelgård som föreningen äger.
Årsmötet hålls årligen i mitten av mars i Vårstakyrkan. Då presenteras mottagaren av
Kultur- och miljöpriset.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att föreslå en person eller organisation och styrelsen fattar sedan beslutet.
Senaste pristagare var Föräldrakooperativet vid Olberga skola för deras arbete att bevara verksamheten i
Grödinges sista byskola.

Hembygdsföreningens program vänder sig till många olika målgrupper och intresseinriktningar. Vissa
programpunkter är av naturliga skäl knutna till årstider och högtider som t.ex. det stämningsfulla Valborgsmässofirandet vid Vasastugan som alltid är mycket välbesökt. Hundratals personer, många
familjer med barn, brukar komma för att lyssna på kören, se scoutkåren Gripen tände brasan och
höra talet till våren.

Vi strävar alltid efter att erbjuda så många olika program som möjligt med olika inriktning. Det kan vara
stillsamma samtal kring grödingehistoria men också kända föreläsare som öser ur sin stora kunskapsbank.
Nu senast hörde vi Jan Ribbhagen,känd från Antikrundan i tv föreläsa om antikt silver och smycken och sedan
värdera de föremål publiken tagit med. På programmet står också torpvandringar, visningar av trädgårdar
och gårdar i trakten och sållning på stenåldersboplatsen vid Korsnäs. Iselstadagen är ett årligt inslag.

Hembygdsföreningens marknader lockar alltid många besökare. Till Påskmarknaden, Skördefesten och
Julmarknaden kommer man för att träffa vänner, handla konsthantverksprodukter, köpa lotter och njuta
av kaffe med hembakat bröd.

Föremålsgruppen träffas en gång per vecka. De katalogiserar och vårdar samlingarna men arbetar framför
allt med att göra utställningar med lokal anknytning. Den senaste utställningen Grödingeprofiler väckte
mångas intresse och sågs av minst 400 personer. Även Fotogruppen träffas en gång i veckan. De arbetar med digitaliseringen av vårt stora fotoarkiv. Båda arbetsgrupperna har plats för fler deltagare. Alla intresserade är
välkomna att prova på.

Varje år genomförs de uppskattade Skoldagarna under två dagar i maj och två dagar i september.
Lågstadieklasser från skolor i vårt närområde inbjuds för att lära mer om sin hembygd och i miniformat
pröva på hur man levde förr.
Det brukar bli ca 50 barn per dag och drygt 20 personer från Hembygdsföreningen som deltar.

Hembygdstidningen som sänds till alla medlemmar är viktig i föreningens arbete och läses av en bred
publik, även utanför kommunen. Här hittar man artiklar och bilder från Grödinge både förr och nu.

Sedan länge har Hembygdsföreningen ett faddersystem för tillsyn av Grödinges nio runstenar. Varje fadder
lämnar in en rapport i december och föreningen rapporterar sedan vidare till Länsstyrelsen om någon sten
har skador.

Hemsidan www.grodingehembygd.se är naturligtvis viktig för kontakten utåt, liksom Facebook, där vi finns
under
www.facebook.com/grodingehembygdsforening.

Vår lokal Vasastugan i Vårsta är en uppskattad social mötesplats för folk i bygden och flera av årets större
program har haft hundratals besökare, många familjer. Ett viktigt inslag är kaffeserveringen där vi alltid kan
erbjuda hembakat. Vasastugan kan också hyras för mindre fester eller möten.

Hembygdsföreningen försöker på olika sätt bevaka aktuella händelser i bygden. Vi har många kunniga
medarbetare och när någon ringer och frågar om en plats, en person, ett boställe eller en händelse i ett
historiskt perspektiv så är det roligt att kunna slussa frågorna vidare till någon av alla sakkunniga i föreningen.
Hör gärna av dig!

 

Barbro Gramén
Ordförande