Friluftsgudstjänst på Vårstavi i samband med
Grödinge Hembygdsförenings Höstfest.

Söndagen de 3 september 2017

Foto och text: Stefan Sundlin

 
 Det lilla altarbordet med klockan som ringer in gudstjänster
 
Nästan fullt 
 
 Klockan är snart 11.00
 
 Kyrkoherde Ingmarie Åsblom har klämtat i klockan och väntar på musik.
 
 Gunilla Blomkvist, flöjt och Gunilla ?, fiol inleder gudstjänsten
 
 Organist Ann-Marie Gustafsson spelar psalmerna på Vårstavis flygel
 

 Johnny Frisk läser dagens texter

 
 och böner
 
 Damkören Cantabile sjunger 3 sånger
 Gudstjänsten avslutas med flöjt/fiol-musik