Några bilder från sammakomsten i Vasastugan "Vända på slantarna.
Johnny Frisk är samtalsledare och gör en initerad och interssant resumé
över våra sedlar och mynt från akeologiska fynd till senaste sedel och
mynt utgivning. Arkeolog Sven Gunnar Broström visade också
gamla mynt, som hittats i jorden kring Botkyrka kyrka.

Foto och text: Stefan Sundlin

   P1050104-20170131640
   Alla kar kommit och det är fullsatt.
   P1050106-20170131640
   Johnny Frisk hälsar alla välkomna
   20170122 151616-20170131640
   Vi börjar med "de stora" pengarna
   20170122 151453-20170131640
  En daler
  P1050126-20170131640
   En falsk daler
   20170122 154108-20170131640
   
   P1050123-20170131640
   En "specialsignatur" CLL på sedeln, sanningen bakom den avslöjades!
   P1050117-20170131640
 

 Till vänster en variat, Finland fritt i 100 år. Jubileumsmynt från 2009.

   P1050122-20170131640
   En medhavd påse med mestadels 1800-talsmynt
   P1050129-20170131640
   Stig Geber och Gunilla Gertz kontrollerar värdet
   P1050124-20170131640
   Alla utgivna mynt utgivna av Riksbanken
   P1050130-20170131640
   Mynt och sedlar från senare delen av 1900-talet och framåt
  P1050116-20170131640
  Arkeolog Sven Gunnar Broström  redogjorde för en stor mängd fynd av romerska mynt på den egna marken runt Botkyrka kyrka, där man bl.a. fann en mycket välbevarad gjutgrop för mellaklockan i Botkyrka kyrka.
   P1050134-20170131640
   "Tunga kopparmynt"
   P1050135-20170131640
   
   P1050137-20170131640
   
   P1050138-20170131640
   
   P1050140-20170131640
   Johnny avtackades för intresseväckande samtal kring våra pengar.