Vasastugan
 
Redaktionsgruppen: Johan Helmersson, Birgith Andersson och Bertil Dahlby
 
Medlemskap
Medlem blir man efter inbetald årsavgift som är:
- För enskild medlem 100 kr
- Hel familj 150 kr
Avgiften betalas till postgiro 28 47 11-9
Hur blir man medlem?
Ring 08-530 254 92 så får du ett inbetalningskort eller sätt på postgiro: 28 47 11 - 9
 
Grödinge Hembygdsförening
Box 2,
147 07 GRÖDINGE
Hyr Vasastugan i Vårsta
Hitta till Vasastugan
 Ring
Eva Åkerlund 0703-73 52 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Grödinge Hembygdstidning går nu att läsa på hemsidan.

Som betalande medlem kan du begära inloggningsuppgifter,
(användarnamn och lösenord), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så skicker vi dem per mail!

 

 Grödinge Hembygdsförening har sin verksamhet i Grödinge socken
i sydligaste delen av Botkyrka kommun. Det är till största delen
landsbygd med mindre villaområden. Största samhället är Vårsta där
vår föreningslokal Vasastugan ligger, men Tumba centrum är inte
heller långt borta.

Grödinge Hembygdsförening är en stor förening med nästan 800
medlemmar.
Vasastugan är navet i vår verksamhet, men vi inbjuder också till
vandringar och visningar på många andra platser runt om i Grödinge.

Grödinge Hembygdsförening är medlem i Stockholms läns
hembygdsförbund.

Föreningen bildades 1943. En av initiativtagarna och föreningens
förste ordförande var den kände jordbrukskemisten Olof Arrhenius
som var bosatt på Kagghamra gård i Grödinge.

 

Verksamhet

Enligt stadgarna skall Grödinge Hembygdsförening värna och vårda hembygdens miljö och
dess kulturarv samt öka kunskapen om hembygden. Vi inbjuder allmänheten till föredrag,
utställningar, kurser, utflykter, temadagar och skoldagar för lågstadieklasser.
Vi utger medlemstidningen Grödinge Hembygdstidning och förvaltar och visar Iselsta
gammelgård.
Vi medverkar aktivt till vård, bevarande och utveckling av grödingebygdens
natur,
kulturmiljö och fornminnen i ett nära samspel med Botkyrka kommun och
andra
institutioner och föreningar. 
Vi dokumenterar Grödinges historia i våra arkiv och
genom vår föremålssamling.

 

Aktiviteter och arbetsformer

Hembygdsföreningen har flera arbetsgrupper som träffas regelbundet. Föremålsgruppen
vårdar och katalogiserar samlingarna och tar fram utställningar kring olika teman med
lokal anknytning. Fotogruppen katalogiserar och samlar fakta kring våra mer än 1500
foton. Just nu digitaliseras fotoarkivet och kommer så småningom att bli tillgängligt via
databasen Kollektivt Kulturarv. Runstensfaddrar ser till Grödinges nio runstenar. Vår
och höst arrangeras Skoldagar för lågstadieklasser från trakten då barnen får pröva på
olika sysslor, så som de utfördes förr i tiden. Arbetsgrupperna är öppna för alla som vill
delta i arbetet.

Allmänheten är välkommen till många olika program – vandringar, utflykter,
föreläsningar, marknader, valborgsfirande och mycket mer. Varje år tar vi emot f
lera tusen besökare. (se Program)

 

Vasastugan

Hembygdsföreningens hus Vasastugan ligger centralt i Vårsta.
Besöksadress: Nynäsvägen 4, ca 250 m från Vårsta centrum,
intill väg 225 mot Nynäshamn, precis efter rondellen.

Vasastugan kan hyras för fester och sammankomster.
Kontaktperson: Eva Åkerlund 0703-73 52 20,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (se Vasastugan)

 

Grödinge hembygdstidning

Den 24-sidiga medlemstidningen utkommer med 4 nummer per år. (se Grödinge hembygdstidning)

Ansvarig utgivare: Ingrid Björklund. Redaktionsgrupp: Berit Karlsson, Barbro Gramén

Bli medlem!

Årsavgift för enskild medlem är 200 kr, för familj 250 kr.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780. Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför kommande arrangemang.

 

Hembygdsföreningens postadress

Grödinge Hembygdsförening

Box 2

147 07 Grödinge

 

Hembygdsföreningens e-postadress

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vill du ringa
Se Styrelse och medarbetare

 

Socknen har en egen sockendräkt,Grödingedräkten.


Visste Du?
-att Grödinge skrevs från början som GRODUNGE och betyder "den översvämmade platsen".
-att Karl Knutson Bonde från Grödinge var Sveriges konung tre gånger.
-attTibasten kallas Grödinges sockenblomma
-att Klapperstensfälten och Moränvallarna i Grödinge är de tydligaste på hela Södertörn.
-att prästsonen Isak Groman från Grödinge på 1600-talet blev sjörövare.
-att Byrsta sannolikt betyder "bäverställe" då "byr" är södertörnsmål för bäver.
-att Norrga haft gymnasium.
-att Vasastugan varit prästgård och är från 1600-talet.
-att Iselsta Gammelgård är det äldsta huset i Klungbyn och är från mitten av 1700-talet.


Hedersmedlemmar
Per-Arne Fredin, Berndt Lundin,Gunvor Larsson,
Sven och Inger Brask

 
Vasastugan
Ansvarig för uthyrning är Eva Åkerlund 0703-73 52 20,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Grödinge hembygdstidning
 Ansvarig utgivare: Ingrid Björklund 
 Redaktionsgruppen: Berit Karlsson, Barbro Gramén, Ingrid Björklund


Medlemskap
Medlem blir man efter inbetald årsavgift som är:
-För enskild medlem 200 kr
- Hel familj 250 kr
Avgiften betalas till postgiro 28 47 11-9


Hur blir man medlem?
Ring 072 739 1077 så får du ett inbetalningskort eller sätt in på plusgiro: 28 47 11 - 9

 

 Adress

Vasastugan har besöksadress Nynäsvägen 4, beläget ca 250 m från Vårsta centrum i
riktning mot Nynäshamn 
och postadressen är:

Grödinge Hembygdsförening
Box 2
147 07 GRÖDINGE