Den 30 maj 2016 var Grödinge hembygdsförenings styrelse inbjuden till Mariebergs
säteri av ägarfamiljen Odd och Britt Marie Spandow genom ordförande Barbro Gramén
försorg. Barbro, vars intresse bl.a. är äldre trädgårdar, hade upptäckt att Mariebergs
terrasserade och symmetriska uppbyggda trädgård med alléer, de facto uppfyller alla
krav för att benämnas barockträdgård i likhet med Drottningholms eller förebilden
Versailles utanför Paris. Barbro höll ett mycket intressant halvtimmesföredrag i västra flygelns
överplan, där värdfamiljen bjöd oss 30-tal gäster på eftermiddagsfika under föredraget.


Text och foto: Stefan Sundlin

P1030299
 Parkeringen med utsikt över Kyrksjön
P1030300
 Mariebergs säteri från parkeringen
P1030311
 Vid bjöds in till samlingssalen i västra flygels övervåning på en eftermiddagsfika,
P1030313
 med kaffe, te, saft, wienerbröd och kaka.
P1030315
 Ca 30 personer satt vid långbord
P1030316
 
P1030318
 Odd ringer i den gamla vällingklockan daterad1647, en av de äldsta bevarade inventarierna!
P1030319
 Barbro håller sitt föredrag där hon bevisar att alla kriterier för en barockpark uppfylls för att....
P1030322
 Mariebergs parkanläggning ska kunna benämnas. barockpark
P1030326
 Sedan beger vi oss ut för att se belägg för påståendet.
P1030328
 
P1030338
 
P1030340
 
P1030342
 Fågelsjön tagen med 30 ggr förstoring från gårdsplan
P1030343
 
P1030346
 
P1030350
 
P1030351
 
P1030361
 
 P1030362
 
 P1030363
 Lusthuset pryds med denna vimpel anno 1705
 P1030364
 
 P1030372
 
 P1030373
 
 P1030375
 Relativt nyplanterade fruktträd
 P1030378
 
 P1030379
 
 P1030381
 Värdparet avtackas med en gåva.
 P1030385
 Och vi deltagare tackar Odd och Britt Marie för eftermiddagsfika och en intressant och trevlig stund på deras vackra säteri i detta sköna försommarväder!
 P1030388
 Kyrksjön, den återskapde fågelsjön i vardande.
 Ett stort tack till Barbro Gramén som arrangerat och till
värdparet Odd och Britt Marie Spandow bjöd oss komma.