Testsida

Här ska presenteras Stig Gebers forskning, där varje torp presenteras i en pdf-fil.

Stig Gebers har dokumenterat ca 300 torp och dess inneboende från 1600-talet fram till dags dato.

 

Lilla Lavreten backstuga under Malmsjö