Bilder från utställningen "Har den svenska kvinnan burit slöja?"
i Vasastugan
den 6-7 och 13-14 februari 2016 kl 12.00 - 15.00.

Foto och text: Stefan Sundlin (ej klar med kommentarer)
SH=Sollentuna hembygdsförening
GH=Grödinge hembygdsförening

 P1010901
 
 P1010902
 
 P1010904
 
 P1010905
 Utställningskomissarie Anne-Berit Lavold från Sollentuna Hembygdsförening studerar den goda press vi fått i förväg
 P1010906
 GH
 P1010907
 GH
 P1010908
 GH
 P1010909
 GH
 P1010911
 GH
 P1010912
 GH
 P1010913
 GH
 P1010914
 GH
 P1010915
 GH
 P1010916
 
 P1010920
 GH
 P1010921
 SH
 P1010922
 SH
 P1010923
 SH
 P1010924
 SH
 P1010925
 SH
 P1010926
 SH
 P1010927
 SH
 P1010928
 SH
 P1010929
 SH
 P1010930
 GH
 P1010931
 GH
 P1010932
 SH
 P1010933
 SH
 P1010934
 SH
 P1010935
 SH
 P1010936
 
 P1010937
 Grödinge Hembygdsförenings ordförande Barbro Gramén hälsar välkommen och inviger utställningen
 P1010938
 och riktar ett tack till Anne-Berit Lavold från Sollentuna Hembygdsförening som lånat ut sin utställning till oss (SH).
 P1010940
 
 P1010944
 
 P1010948
 
 P1010949
 
 P1010950
 
 P1010951
 
 P1010952
 
 P1010955
 
 P1010956
 SH
 P1010957
 SH
 P1010958
 SH
 P1010959
 SH
P1010960
 Utställningsbesökare studerar vår fina hembygdstidning
P1010962
 Kaffe med bulle och kaka självserverades
P1010963
 i vårt styrelse- arbets- och datarum i källarvåningen.