Några bilder från föredraget "Vårstavi park-en trädgårdsmiljö från förr".
Succén från föregående år i repris, då 17 deltagare nu ca 50! Se bildserien från 2014

Bilder och text: Stefan Sundlin

P1000148
Vi håller på att samlas i det vacka sensommarvädret
P1000149
I loggian erbjuds kaffe och äppelkaka med vaniljgrädde i Grödinge hembygdsförenings regi
P1000150
 Föredragshållare Barbro Gramén, tillika ordförande i Grödinge Hembygdsförening, inväntar 13.00.
P1000151
 
P1000152
 
P1000153
 
P1000154
 
P1000155
 
P1000156
 
P1000157
 
P1000158
Föredragshållare Barbro Gramén tar till orda
P1000159
 
P1000160
 
P1000162

 Barbro har åtskilligt att berätta om Vårstavi ägare, trädgårdens tillkomst och förbilder. Här skapades ett nytt trädgårdsideal, helt anpassat efter svenska klimatförhållanden. Allt skulle se naturligt ut. Att öppnade upp vardagsrummet via uterum, loggian och stora dörrparter, till trädgården var nya tidens (1900-1920) ideal. Något som fortfarande 100 år senare är giltigt!

P1000163
Rosprakt i loggian rabatter
P1000164
 
P1000167
Vi samlas på entresidan (norrsidan) av huset
P1000169
 
P1000171
 och vandrar sedan ner i "stenträdgården" med terasseringar och fontäner för att avslutas med en 
P1000175
 damm. Från översta "källan" (här på bilden) dit vatten pumpas, fördels det via ett rörsystem till de två lägre platåena och samlas upp i en liten damm. Ytterligare nedanför denna dammplatå låg de stora gönsakslanden, där man odlade "allt" man kan tänka sig!
P1000185
Statyer finns spridda på den anlagda "naturtomten"
P1000186
 
P1000191
Genom ett taggigt nyponsnår når man denna staty
P1000192
 
P1000194
 
P1000195
 
P1000197
Sittplats för vila och meditation längs stigen
P1000196
Denna naturallé leder till ett meditationsaltare
P1000199
Mitt på udden ligger altaret
P1000206
Barbro berättar om altaret och hur platsen användes
P1000209
Carl Milles-statyn sydöst om "altaret"
P1000211
Altaret från Sydöstra sidan
P1000213
Staty
P1000215
Loggian som binder samman "ute och inne"
P1000221
 
P1000222
Huvudentrén på framsidan
P1000223
"Tysta huset" till vänster och "bullriga huset" med kök mm och personalbostad. Entré till båda huskropparna med loggian tvärs över korridoren
P1000226
Trädgårdmästarbostaden?
P1000227
Huvudinfarten
P1000228
"Bullriga huset" sett från Vasastugan

Stort tack Barbro

 

för en mycket intressant och givade eftermiddag!