Fågelsafari vid Nolinge

På morgonen söndag den 19 april var vi sjutton fågelintresserade
personer som besökte naturreservatet vid Nolinge och sjön Getaren.
Under kunnig ledning av Berndt Lundin fick vi se och höra sammalagt
17 olika arter.

Foto och text: Berit Karlsson

 PICT0068
 Berndt Lundin guidar oss kunnigt
 PICT0081
 I det nybyggda fågeltornet ser och hör vi tranor
 PICT0079
 och sångsvan
 PICT0092
 Dagens begivenhet - varfågel visade sig helt kort
 PICT0099

 Stabila spänger genom våtmarken

 PICT0100
 En kort skogspromenad som avslutning
 PICT0086
Summering - 17 arter identifierade: Taltrast (3), Ringduva (2), Rödhake (4), Koltrast (3),
Gulsparv (2), Trana (4), Sädesärla (1), Bofink (3), Knipa (1), Sångsvan (3), Spillkråka (1),
Småskrake (3), Ormvråk (3), Varfågel (1), Talgoxe (1), Fiskmås (1)
Oidentifierad trast (antal inom parentes)