Vårstavis park
en okänd trädgårdsmiljö från 1915

Söndag 10 augusti kl 13.00

En trädgård att leva i – det var högsta mode när Vårstavi anlades och aktuellt än idag.
Inspirationen kom från England, kronprinsessan Margareta, Ellen Key
och Carl Milles.

Barbro Gramén berättar om tidens trädgårdstrender och visar runt i parken.

Samling i Vårstavis loggia. Kaffeservering. Entréavgift.

Arr. Poul Bjerre Sällskapet

Foto: Stefan Sundlin

 140810 Sodra sidan annons  Annons Södra Sidan Nr 27 9-15 augusti
 
 P1090041
 Barbro Gramér berättar mycket intressant, kunnigt och initierat i 15-20 minuter, medan vi 20-talet åhörare avnjuter kaffe/te med tilltugg på husets loggia, som vetter mot Malmsjön.
Till stöd har hon sin akademiska avhandling från 2013, där främst trädgårdens alla "rum" minutiöst kartlagts (2008) med avseende på all växtlighet. Avhandlingen finns att köpa för 50:-.
 P1090042
 Bakom Barbro sitter Barbro Olsson, som är Poul Bjerre Sällskapets ordförande.
 P1090043
 Vi ger oss ut att beskåda de skilda trädgårdsrummen
 P1090044
 Vi är på södra sidan och rundar huset och går till norra sidan, entrésidan.
 P1090045
 Trädgården har ett flertal skulpturer och här syns restera av de ståtliga pyramidalmarna på östra sidan som dog av almsjukan för några år sedan
 P1090046
 På östra sidan finns "stenträdgården" med sina dammar och ytterligare österut ligger köksträdgården som under sina glansdagar innehöll "allt", den lär ha varit omfattande i artrikedom.
 P1090047
 Entrésidan skyddas av ett flera meter högt plank som skydd från buller och insyn från genomfartsvägen
 P1090048
 
 P1090050
 De 3 meter höga knotiga almstubbarna står nu som  vackra statyer
 P1090051
 
 P1090053
 
 P1090055
 Övre dammen varifrån vattnet leds
 P1090057
 till två fontäner i form av stenrösen.Vattenmunstyckena är numera igensatta.
 P1090059
 Ytterligare en nivå ner finns den stora dammen
 P1090060

 med en stor natursen i mitten omgiven av 4 fontäner och bakom syrénhäcken var köksträdgården

 P1090062
 Här framgår stenträdgårdens nivåskillnader.
 P1090063
 Nu är vi på väg till minnesplatsen,
 P1090065
 som vi når via den vackra naturnära anlagda allén.
 P1090066
 Gångstigar finns anlagda runt hela udden och i centrum på udden anlade Poul Bjerre en minnesplats
 P1090067
 där man ser sjön genom grönskan i tre väderstreck
 P1090068
 Platsen består av en monolit prydd med mossa och rosor och en rustik sittbänk från kluven grov stock.
 P1090069
 Vägen tillbaka med trappsteg
 P1090071
Halvvägs tillbaka (söderut) står en helfigurstaty, som nås från den södra gångstigen
P1090072
En sittbänk för kontemplation och vila på halva vägen
P1090075
En vacker husvy från sydost
P1090076
Husets östra sida
P1090077
Loggian, där man spisade och umgicks nästan året om
P1090078
Här på grusplanen fanns trädgårdsmöblerna
P1090079
Till vänster (söderut) mot Malmsjön ligger "blomsterängen" med fruktträden. Västerut (rakt fram) skymtar hallonlanden. Perennrabatterna är genomgående breda med stor nordisk artrikedom.

 

Stort tack Barbro

 

för en mycket intressant och givade eftermiddag!