Några bilder med resultatet från
Arbetsdag vid Vasastugan
Det röjdes också sly nere vid sjön och arbetet återupptas när isen bär!

P1070539 600
Gårdsplanen välkrattad och ansad
P1070540 600
Vid bodarna är allt prydligt i sin ordning
P1070535 600
Framsidans rabatter rensade
P1070536 600
och sidorabatten nu med välmående "Barnens träd"
P1070537 600
Baksidan uppsnyggad