Bilder från Baltikumdagen
20 september 2008

Se video från dansuppvisningen! (kommer senare)

Utomhuslotteriet
Många har samlats i det vackra höstvädret
Snart skall ambasadtjänstemannen invigningstala
Försäljning av baltproducerat bakverk och hantverk
Några dansare samlade
Hel dansgruppen på plats
Dans för enbart damerna
Dans i flera turer
Hantverkare i vackra folkdräkter

Esnisk bandväverska i aktion

Föreläsaren talar om baltstaternas historiska och nutida samt
ekonomiska utveckling och Kerstin Hultgren lyssnar intresserat

Och åhörarskara var frågvis, kunnig och debattvillig

 

Sidan uppdaterad 1 oktober 2008 SS