Grödinge Hembygdsförenings hemsida

Här ska allt allmänt material om Grödinge Hembygdsförening samlas

Bli medlem!

Årsavgift för enskild medlem är 150 kr, för familj 200 kr.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780. Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför kommande arrangemang

och kan läsa all nuuer av Grödinge Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.

Ordföranden har ordet

Grödinge Hembygdsförening är en stor förening med nästan 800 medlemmar.
Vi har en omfattande programverksamhet och under förra året besöktes våra arrangemang av närmare
2 200 personer. En stor del av verksamheten sker i Vasastugan i Vårsta, som vi hyr av Botkyrka kommun,
men vi inbjuder också till vandringar och visningar på andra platser runt om i Grödinge. Vissa evenemang
sker i Iselsta gammelgård som föreningen äger.
Årsmötet hålls årligen i mitten av mars i Vårstakyrkan. Då presenteras mottagaren av
Kultur- och miljöpriset.
Alla medlemmar i föreningen har rätt att föreslå en person eller organisation och styrelsen fattar sedan beslutet.
Senaste pristagare var Föräldrakooperativet vid Olberga skola för deras arbete att bevara verksamheten i
Grödinges sista byskola.

Hembygdsföreningens program vänder sig till många olika målgrupper och intresseinriktningar. Vissa
programpunkter är av naturliga skäl knutna till årstider och högtider som t.ex. det stämningsfulla Valborgsmässofirandet vid Vasastugan som alltid är mycket välbesökt. Hundratals personer, många
familjer med barn, brukar komma för att lyssna på kören, se scoutkåren Gripen tände brasan och
höra talet till våren.

Vi strävar alltid efter att erbjuda så många olika program som möjligt med olika inriktning. Det kan vara
stillsamma samtal kring grödingehistoria men också kända föreläsare som öser ur sin stora kunskapsbank.
Nu senast hörde vi Jan Ribbhagen,känd från Antikrundan i tv föreläsa om antikt silver och smycken och sedan
värdera de föremål publiken tagit med. På programmet står också torpvandringar, visningar av trädgårdar
och gårdar i trakten och sållning på stenåldersboplatsen vid Korsnäs. Iselstadagen är ett årligt inslag.

Hembygdsföreningens marknader lockar alltid många besökare. Till Påskmarknaden, Skördefesten och
Julmarknaden kommer man för att träffa vänner, handla konsthantverksprodukter, köpa lotter och njuta
av kaffe med hembakat bröd.

Föremålsgruppen träffas en gång per vecka. De katalogiserar och vårdar samlingarna men arbetar framför
allt med att göra utställningar med lokal anknytning. Den senaste utställningen Grödingeprofiler väckte
mångas intresse och sågs av minst 400 personer. Även Fotogruppen träffas en gång i veckan. De arbetar med digitaliseringen av vårt stora fotoarkiv. Båda arbetsgrupperna har plats för fler deltagare. Alla intresserade är
välkomna att prova på.

Varje år genomförs de uppskattade Skoldagarna under två dagar i maj och två dagar i september.
Lågstadieklasser från skolor i vårt närområde inbjuds för att lära mer om sin hembygd och i miniformat
pröva på hur man levde förr.
Det brukar bli ca 50 barn per dag och drygt 20 personer från Hembygdsföreningen som deltar.

Hembygdstidningen som sänds till alla medlemmar är viktig i föreningens arbete och läses av en bred
publik, även utanför kommunen. Här hittar man artiklar och bilder från Grödinge både förr och nu.

Sedan länge har Hembygdsföreningen ett faddersystem för tillsyn av Grödinges nio runstenar. Varje fadder
lämnar in en rapport i december och föreningen rapporterar sedan vidare till Länsstyrelsen om någon sten
har skador.

Hemsidan www.grodingehembygd.se är naturligtvis viktig för kontakten utåt, liksom Facebook, där vi finns
under
www.facebook.com/grodingehembygdsforening.

Vår lokal Vasastugan i Vårsta är en uppskattad social mötesplats för folk i bygden och flera av årets större
program har haft hundratals besökare, många familjer. Ett viktigt inslag är kaffeserveringen där vi alltid kan
erbjuda hembakat. Vasastugan kan också hyras för mindre fester eller möten.

Hembygdsföreningen försöker på olika sätt bevaka aktuella händelser i bygden. Vi har många kunniga
medarbetare och när någon ringer och frågar om en plats, en person, ett boställe eller en händelse i ett
historiskt perspektiv så är det roligt att kunna slussa frågorna vidare till någon av alla sakkunniga i föreningen.
Hör gärna av dig!

 

Barbro Gramén
Ordförande

o


*********************Kommande program*********************

 För hela höstens program, se "Program (kalendarium)"
 


 
Program i september 2016
 

 SVAMPVANDRING

Söndag 25 september, kl 14 – ca 17

Svampvandring runt Brosjön tillsammans med kommunekolog
Annika Norin och Mikael Krikorev, svampexpert på artdatabanken.
Start med liten svampintroduktion vid parkeringen vid Brosjön.
Sedan kan man gå på egen hand eller med gruppen. De som följer
Annika och Mikael får svampinformation under promenaden och
under fikarasten. Kl 16.30 – 17 svarar de på frågor vid parkeringen.
Vandringen ingår i Kommunens utbud och är kostnadsfri.

160906 Svampvandring Affish
 
I oktober kommer:
 

GEMENSAM HÖSTSTÄDNING

Lördag 22 oktober, kl 10 – 13

Vi hjälps åt att städa Vasastugan och göra trädgården i ordning
inför vintern. Alla bjuds på kaffe, smörgås och bullar i köket.
Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.
Ta gärna med egna redskap.

161022 Affisch Hoststadning
 
 
 

och därefter:
 
LÄSTRINGE LÅTAR

Söndag 30 oktober, kl 14 – 15.30

Musikstuga med gruppenLästringe låtarfrån Södertälje som bjuder
på toner från Södertälje och Södertörn framförda på fiol, harmonika
och komp. Entré. Kaffeservering.


161030 Affisch Lastringelatar
 
 
 
 
I november kommer:
 
 

KUSLIGA SÄGNER OM GASTAR OCH ANDRA OSALIGA

Söndag 13 november, kl 16

BerättargruppenIngrid Marie och Astrakanbjuder på berättelser
och sägner med musik, låt och olåt. - Vad är det som ojar sig och
ropar i nattens mörker...? Om oroliga själar som söker försoning,
hämnd eller upprättelse.
Entré 50 kr. Kaffeservering.

161113 Affisch Kusliga sagner
 
 

Artikel från Mitt i Botkyrka Salem om Höstfesten
med Antikrunda 3 september 2017

 
 

 

 

P1030831
 Pallodlargänget är klart för avresa från Vårsta centrum
P1030834
 
P1030835
 
P1030837
 
 P1030838
 
 P1030840
 
 P1030842
 
 P1030845
 
 P1030846
 
 P1030847
 
 P1030848
 
 P1030849
 
 P1030855
 
 P1030856
 
 P1030857
 
 P1030858
 
 P1030859
 
 P1030861
 
 P1030862
 
 P1030863
 
 P1030866
 
 P1030868
 
 P1030870
 
 P1030871
 
 P1030873
 
 P1030874
 
 P1030875
 
 P1030878
 
 P1030883
 
 P1030885
 
 P1030886
 
 P1030888
 
 P1030891
 
 P1030893
 
 P1030894
 
 P1030895
 
 P1030896
 
 P1030898
 
 P1030899
 
 P1030900
 
 P1030901
 
 P1030903
 
 P1030906
 
 P1030907
 
 P1030909
 
 P1030910
 
 P1030911
 
 P1030912
 
 P1030918
 
P1030920
 
P1030921
 
P1030923
 
P1030928
 
P1030929
 
P1030931
 
P1030932
 
P1030933
 Fika med god matnyttig macka
P1030934
 
P1030936
 
P1030937
 
P1030938
 
P1030939
 
P1030940
 
P1030941
 
P1030942
 
P1030944
 En enorm pil med flera grova stammar
P1030947
 
P1030951
 Vit sommarflox
P1030957
 
P1030958
 
P1030961
 Sort tack till Gösta Fältdt för en fantastisk trädgård med sakkunning guidning och rofylld fika!

Underkategorier

Grödinge Hembygds material