Grödinge Hembygdsförenings hemsida

Här ska allt allmänt material om Grödinge Hembygdsförening samlas

o


*********************Kommande program*********************

 För hela höstens program, se "Program (kalendarium)"
 


 
Program i september 2016
 

 SVAMPVANDRING

Söndag 25 september, kl 14 – ca 17

Svampvandring runt Brosjön tillsammans med kommunekolog
Annika Norin och Mikael Krikorev, svampexpert på artdatabanken.
Start med liten svampintroduktion vid parkeringen vid Brosjön.
Sedan kan man gå på egen hand eller med gruppen. De som följer
Annika och Mikael får svampinformation under promenaden och
under fikarasten. Kl 16.30 – 17 svarar de på frågor vid parkeringen.
Vandringen ingår i Kommunens utbud och är kostnadsfri.

160906 Svampvandring Affish
 
I oktober kommer:
 

GEMENSAM HÖSTSTÄDNING

Lördag 22 oktober, kl 10 – 13

Vi hjälps åt att städa Vasastugan och göra trädgården i ordning
inför vintern. Alla bjuds på kaffe, smörgås och bullar i köket.
Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.
Ta gärna med egna redskap.

161022 Affisch Hoststadning
 
 
 

och därefter:
 
LÄSTRINGE LÅTAR

Söndag 30 oktober, kl 14 – 15.30

Musikstuga med gruppenLästringe låtarfrån Södertälje som bjuder
på toner från Södertälje och Södertörn framförda på fiol, harmonika
och komp. Entré. Kaffeservering.


161030 Affisch Lastringelatar
 
 
 
 
I november kommer:
 
 

KUSLIGA SÄGNER OM GASTAR OCH ANDRA OSALIGA

Söndag 13 november, kl 16

BerättargruppenIngrid Marie och Astrakanbjuder på berättelser
och sägner med musik, låt och olåt. - Vad är det som ojar sig och
ropar i nattens mörker...? Om oroliga själar som söker försoning,
hämnd eller upprättelse.
Entré 50 kr. Kaffeservering.

161113 Affisch Kusliga sagner
 
 

 

P1030831
 Pallodlargänget är klart för avresa från Vårsta centrum
P1030834
 
P1030835
 
P1030837
 
 P1030838
 
 P1030840
 
 P1030842
 
 P1030845
 
 P1030846
 
 P1030847
 
 P1030848
 
 P1030849
 
 P1030855
 
 P1030856
 
 P1030857
 
 P1030858
 
 P1030859
 
 P1030861
 
 P1030862
 
 P1030863
 
 P1030866
 
 P1030868
 
 P1030870
 
 P1030871
 
 P1030873
 
 P1030874
 
 P1030875
 
 P1030878
 
 P1030883
 
 P1030885
 
 P1030886
 
 P1030888
 
 P1030891
 
 P1030893
 
 P1030894
 
 P1030895
 
 P1030896
 
 P1030898
 
 P1030899
 
 P1030900
 
 P1030901
 
 P1030903
 
 P1030906
 
 P1030907
 
 P1030909
 
 P1030910
 
 P1030911
 
 P1030912
 
 P1030918
 
P1030920
 
P1030921
 
P1030923
 
P1030928
 
P1030929
 
P1030931
 
P1030932
 
P1030933
 Fika med god matnyttig macka
P1030934
 
P1030936
 
P1030937
 
P1030938
 
P1030939
 
P1030940
 
P1030941
 
P1030942
 
P1030944
 En enorm pil med flera grova stammar
P1030947
 
P1030951
 Vit sommarflox
P1030957
 
P1030958
 
P1030961
 Sort tack till Gösta Fältdt för en fantastisk trädgård med sakkunning guidning och rofylld fika!

Några bilder från föredraget "Vårstavi park-en trädgårdsmiljö från förr".
Succén från föregående år i repris, då 17 deltagare nu ca 50! Se bildserien från 2014

Bilder och text: Stefan Sundlin

P1000148
Vi håller på att samlas i det vacka sensommarvädret
P1000149
I loggian erbjuds kaffe och äppelkaka med vaniljgrädde i Grödinge hembygdsförenings regi
P1000150
 Föredragshållare Barbro Gramén, tillika ordförande i Grödinge Hembygdsförening, inväntar 13.00.
P1000151
 
P1000152
 
P1000153
 
P1000154
 
P1000155
 
P1000156
 
P1000157
 
P1000158
Föredragshållare Barbro Gramén tar till orda
P1000159
 
P1000160
 
P1000162

 Barbro har åtskilligt att berätta om Vårstavi ägare, trädgårdens tillkomst och förbilder. Här skapades ett nytt trädgårdsideal, helt anpassat efter svenska klimatförhållanden. Allt skulle se naturligt ut. Att öppnade upp vardagsrummet via uterum, loggian och stora dörrparter, till trädgården var nya tidens (1900-1920) ideal. Något som fortfarande 100 år senare är giltigt!

P1000163
Rosprakt i loggian rabatter
P1000164
 
P1000167
Vi samlas på entresidan (norrsidan) av huset
P1000169
 
P1000171
 och vandrar sedan ner i "stenträdgården" med terasseringar och fontäner för att avslutas med en 
P1000175
 damm. Från översta "källan" (här på bilden) dit vatten pumpas, fördels det via ett rörsystem till de två lägre platåena och samlas upp i en liten damm. Ytterligare nedanför denna dammplatå låg de stora gönsakslanden, där man odlade "allt" man kan tänka sig!
P1000185
Statyer finns spridda på den anlagda "naturtomten"
P1000186
 
P1000191
Genom ett taggigt nyponsnår når man denna staty
P1000192
 
P1000194
 
P1000195
 
P1000197
Sittplats för vila och meditation längs stigen
P1000196
Denna naturallé leder till ett meditationsaltare
P1000199
Mitt på udden ligger altaret
P1000206
Barbro berättar om altaret och hur platsen användes
P1000209
Carl Milles-statyn sydöst om "altaret"
P1000211
Altaret från Sydöstra sidan
P1000213
Staty
P1000215
Loggian som binder samman "ute och inne"
P1000221
 
P1000222
Huvudentrén på framsidan
P1000223
"Tysta huset" till vänster och "bullriga huset" med kök mm och personalbostad. Entré till båda huskropparna med loggian tvärs över korridoren
P1000226
Trädgårdmästarbostaden?
P1000227
Huvudinfarten
P1000228
"Bullriga huset" sett från Vasastugan

Stort tack Barbro

 

för en mycket intressant och givade eftermiddag!

 

Styrelse 2017-2018

Styrelse 2017-2018 med e-postadresser

Styrelse 2016-2017

Styrelse 2016-2017 med e-postadresser

Styrelse 2015-2016

Styrelse 2014-2015

Styrelse 2013-2014

Styrelse 2012-2013

Bild och text: Barbro Gramén

Iselsta gammelgård

Nya vägar och infarter

 Karta Iselsta 700

Iselsta by är en så kallad klungby, en av två bevarade i Grödinge. Förr bodde alla bönder
i sådana byar. Husen låg nära varann, vägar och stigar slingrade fram mellan bostäder,
hus, fälador och stall. Runt byn låg åkrar och ängar. Mellan de små byarna löpte trampade
stigar men riktiga vägar fanns inte förrän långt in på 1800-talet. De flesta behövde inte
resa så långt.

Under 1800-talet genomfördes laga skifte, en jordreform som innebar stora förändringar
när jordbruksmarken fördelades om för att få större brukningsenheter. Många gårdar fick
rivas och flyttas till nya platser. Då splittrades de flesta byar, men Iselstas sju bönder
behövde inte flytta sina hus utan kunde bo kvar. Detta gör att Iselsta fram till idag bevarat
sin gamla karaktär.

Idag består Iselsta av fem gårdar med sammanlagt ett tjugofemtal byggnader av olika
storlek och funktion. Utifrån sett har bebyggelsen inte förändrats i någon större omfattning
under de senaste hundra åren. Husen ligger väl samlade på båda sidor om den gamla
bygatan, som löper i en halvcirkel runt byn. Boningshusen är sju till antalet, varav sex är
bebodda. Det sjunde huset är Iselsta gammelgård som byggdes redan 1728. Gammelgården
ägs av Grödinge hembygdsförening som fick huset som donation av gårdens siste ägare
Verner Nilsson år 1984.

Tid innebär förändringar och dagens iselstabor har andra behov än för hundra år sedan.
De flesta är inte längre bönder som behöver köra ut till åkrarna. Den gemensamma bygatan
som var så självklart praktisk förr ledde nu rakt in i privata områden. 2010 skedde därför
stora förändringar i Iselsta och med hjälp av Lantmäteriet ritades kartorna om. Den norra
infarten från Tungelstavägen (närmast åt Rosenhill) drogs om och lades utanför byn. Den
gamla bygatan kom att delas upp på flera tomter och infarten från Råby kan inte längre
användas som genomfart. Hembygdsföreningen har sedan 2010 servitut på den södra
infarten från Tungelstavägen (längre bort från Rosenhill sett) och fram till Gammelgården,
men inte längre in i byn.

Fem år är en kort tid i Iselstas långa historia. Det kan vara svårt att komma ihåg att ta en
annan väg än den som känns närmast och som använts i många generationer. Därför bifogar
vi en liten karta som visar vilka vägar och infarter som gäller idag. Parkeringsfrågan är och
förblir också ett problem, eftersom det är så trångt i Iselsta by. Vi funderar på olika lösningar
för framtiden.

Vi är alla överens om att Iselsta Gammelgård är en fantastisk tillgång som gör det möjligt att
visa dagens grödingebor hur man levde förr. Vi vill inte begränsa öppettiderna till bara en eller
två dagar per år av transportskäl så i år vill vi pröva några nya lösningar. Under Iselstadagen
den 13.9 erbjuder vi gratis skjuts till och från Vasastugan. Ett begränsat antal parkeringsplatser
kommer också att finnas för dem som ändå tar sin bil.

Varmt välkomna alla till Iselsta gammelgård!

Barbro Gramén

Vill du läsa mer om Iselsta gammelgård?

Beställ Berndt Lundins intressanta bok Iselsta gammelgård och Iselsta by. Pris 100 kr

Kan beställas från Grödinge hembygdsförening eller köpas vid någon av våra sammankomster.

Underkategorier

Grödinge Hembygds material