Program

Programhistorik

 

Arrangörer vid sammankomsterna där ej annat anges är Grödinge Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen entréavgift om inget annat anges.
GÖKOTTA
Torsdagen 13 maj Kristi Himmelsfärdsdag. Samling kl 06.00 vid Vårstahallen. Vi går en kort promenad
till en vacker plats i närheten och lyssnar på vårfåglarnas ”glada” sång. Ta med lite fika och smörgås, kikare,
fågelbok om du har, kläder för väder. Kontaktperson: Bertil Dahlby, tel 530 258 95.
SKOLDAGARNA
Tisdag 18 och onsdag 19 maj är det skoldagar i Vasastugan.;
VÄRDERINGSKVÄLL
Torsdagen 27 maj i Vasastugan mellan kl 17 och 20 med Peter Norén från auktionshuset Lauritz.com
och keramikhuset i Grödinge. Värdering av allt från dyrare antikviteter till kuriosa. Ej mynt eller frimärken.
Tag med vad du vill ha värderat. Friviligt inträde, föreningen tar tacksamt emot ditt stöd!
Åter startsidan
Sidan uppdaterad 7 maj 2010 SS
Arrangörer vid sammankomsterna, där ej annat anges, är Grödinge Hembygdsförening
och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen entréavgift om inget annat anges.
OBS! Platsantalet är begränsat till 55 personer.

PROGRAM  2020
fram till 22 mars

DE TVÅTUSENÅRIGA JÄRNÅLDERSGRAVARNA VID
GRÖDINGE KYRKA
Tisdag 21 januari kl 18.00
Vad vet vi om människorna och trakten strax innan år 0?
Hur begravde de sina döda? Hur arbetar arkeologer?
Ett spännande föredrag av arkeologen Andreas Forsgren,
tidigare chefsguide på Birka.
Lokal: Kyrkans hus, Prinsens väg 1, Vårsta.
Fri entré. Kaffe 50 kr. Samarrangemang med Grödinge
församling.


EN FILM OM HED OLOF OCH HANS GÅRAMÅLNINGAR
Söndag 26 januari kl 14.00
Gåramålarna var självlärda konstnärer som levde på att vandra runt
och måla. För 100 år sedan var dalmasen Hed Olof Olsson i
Grödinge och målade av 25 olika gårdar. Jonas Hasselrot berättar
först om Hed Olofs verksamhet och visar några av tavlorna från
Grödinge. Efter kaffet visas journalisten Owe Hermanssons film
”Hed Olof Olsson – en gåramålare på luffen”, (45 min) där bl a
Gunvor Larsson filmats på Iselsta med målningarna av hennes
far- och morföräldrars gårdar.
Entré 100 kr inkl. kaffe.


VRETABERG - Kring en herrgård i Grödinge
Söndag 16 februari kl 14.00
Författaren och folklivsforskaren Bengt af Klintberg berättar om
släktgården Vretaberg tillsammans med svägerskan Karin af
Klintberg som står för fotourvalet. Berättelsen börjar 1883 när
Ferdinand och Gertrud af Klintberg köpte Vretaberg som
sommarnöje för sig och sina tolv barn.
Entré 100 kr inkl. kaffe.


KYRKSJÖNS VÅTMARKER
Söndag 8 mars kl 14.00
Restaureringen av Kyrksjöns våtmarker har mötts av stort intresse.
Hur har djurliv, växtlighet ochvattenmiljöer utvecklats?
Initiativtagaren och ekologen Jan Wijkmark på Karshamra gård
berättar om resultat och erfarenheter.
Entré 100 kr inkl. kaffe.


ÅRSMÖTE
Söndag 15 mars kl 14.00. Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Alla medlemmar hälsas välkomna till hembygdsföreningens
årsmöte. Sedvanliga förhandlingar och utdelande av
föreningens Kultur- och miljöpris. Efter förhandlingarna
bjuder vi på kaffe och hembakat bröd.
Lotteri med många fina vinster.


VI ODLADE TILL HUSBEHOV
Söndag 22 mars kl 14.00
Gamla traditioner, idoga odlare och uthålliga växter.
Kulturvetaren och trädgårdshistorikern Lena Nygårds berättar
om gamla sorter av ärter, bönor och andra grönsaker, hur de
bevarats i täpporna och hur vi kan hitta dem igen.
Entré 100 kr inkl. kaffe