Filmen "Botvid och miraklerna"

Finns på Botkyrka församlings hemsida eller via länken:
"länk saknas kommer under 200909!"

Sankt Botvid har gett namn åt såväl Botkyrka kommun som 1100-talskyrkan
som syns så väl från E4:an och han bodde på en gård som fortfarande finns kvar,
precis intill kyrkan. På kommunens vapen är helgonet avbildat med en yxan i ena
handen och en fisk i den andra. I juli var det 900 år sedan Sankt Botvid enligt
sägnen mördades och Svenska kyrkan har valt att uppmärksamma jubileet med
kortfilmen Botvid och miraklerna gjord av författaren och historikerna
Maja Hagerman och filmaren Claes Gabrielson. Filmen ger fina närbilder av
den historiska miljön som fortfarande finns kvar och musik från tiden.
Samtidigt är den en påminnelse om att miljön runt kyrkan är starkt hotad
av stenmassor och byggplaner.