Vårstavis hemsida: www.poulbjerre.org 

Vårstavis program: https://poulbjerre.org/program/

 

************************

 

 

Senaste nytt

Nytt i Mitti Botkyrka 13 februari 2020

”Än är det inte kört för Vårstavi!”

 

191016 Vårstavi i Gomorron Sverige

I Godmorgon Sverige, SVT 1, kom i idag 191916,det inslag vi trodde
skulle kommit förra veckan om Vårstavi och dess ovissa framtid.

https://www.svt.se/kultur/poul-bjerres-arv-kan-ga-forlorat?fbclid=IwAR
0XxB_mk82L-sN8TFx0wMnO5aHKuz37AdQM9fpKNxxRClZk2x6XuyLdKsQ

 

190925 Tömning av Vårstavi. 

Artikel i Mitti Botkyrka.

Läs uppropet 190715!

Vårstavi – ett kulturhem värt att bevara!

 

 

Det är oro kring Vårstavis framtid:

Läs artikeln här: https://mitti.se/nyheter/varstavi-botkyrka-kontaktas/?omrade=botkyrkasalem
 
Dagen nyheters artikel den 26 november 2018 i kulturbilagan sidan 4
 
 
  

En namninsamling

till stöd för att bevara Vårstavi startades av Poul Bjerre Sällskapet
och genomfördes under våren.

I april överlämnades de inkomna namnlistorna till kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin.

Sedan dess har namn fortsatt att komma in och antalet underskrifter
är idag uppe i mer än 900.

 
 
Läs mer här: Info om Vårstavi