Det är oro kring Vårstavis framtid:

 
 
 
En namninsamling för att bevara Vårstavi
har nu startats av Poul Bjerre Sällskapet.
 
Namninsammlingen är avslutad och överlämnad till kommunen!