Bli medlem!

Årsavgiften för 2020 är för enskild medlem 200 kr och för familj 250 kr.
Betalar man i november/december 2019 är man medlem f.o.m.
betaldatum och hela 2020.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780.
Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt
för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför
kommande arrangemang och kan läsa all nummer av Grödinge
Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.