På styrelsemöte 6 oktober beslöts att  Barbro Gramén, vice ordförande,
övertar ordförandeposten pga Gunillas arbetssituation. Gunilla övertar 1:e vice ordförandeposten.
Detta gäller fram till årsmötet 2015.

Befattning Namn Till årsmöte Telefon
Tf Ordförande Barbro Gramén 2015 08-668 5233
1:e vice ordförande Gunilla Blomkvist 2015 0734-94 79 54
2:e vice ordförande Björn Nyberg 2015 08-530 267 28
Sekreterare Matilda Mattsson 2015 08-530 261 02
Kassör (adjungerad) Eva Åkerlund   08-530 257 82
Ledamot Thord Linder 2016 08-530 257 53
Ledamot Inger Sundlin 2015 08-534 309 30
Ledamot Barbro Gramén 2015 08-668 5233
Ledamot Stig Elvin 2016 08-530 260 80
Ledamot Håkan Stenberg 2015 08-530 265 85
Ledamot Johnny Frisk 2015 0708-11 60 10 
Ledamot Björn Nyberg 2016 08-530 25728
Suppleant Matilda Mattsson 2015 08-530 261 02
Suppleant Carina Fjällmyr 2016 08-551 708 09
Suppleant Gösta Fäldt 2016 0730-60 7684
Suppleant Anders Fredin 2015 08-530 420 45
Adjungerade Inga-Britt Hellberg   08-530 240 26
Adjungerade Berit Karlsson   08-531 733 41
Adjungerade Gunilla Giertz   08-530 240 64
Adjungerade Stefan Sundlin   08-534 309 30
Adjungerade Birgitta Bridell 2015 08-530 258 95
Revisor Karl-Gustav Giertz 2015 08-530 240 64
Revisor Hans Tallberg 2015 08-530 261 87
Revisorsuppleant Kurt Hassel 2015  
Revisorsuppleant Folke Eriksson 2015 08-530 255 36
Valberedning samk. Ann-Marie Björnmelen 2015 08-530 240 95
Valberedning Inga-Britt Hellberg 2015 08-530 240 26
Valberedning Anders Gustafsson 2015 08-530 291 44 
       
 
 
 Ej uppdaterad Arbetsgrupper  
Vasastugan och Iselsta Johnny Frisk 0708-11 60 10
Dräkt och textil Birgitta Bridell 08-530 258 95
Föremål Gunilla Giertz 08-530 240 64
Arkiv Birgith Andersson
Ingrid Björklund
08-530 254 17
08-530 25492
Bildarkiv Berit Karlsson 08-531 733 41
Trädgård Vakant  
Forskning Stig Geber 08-530 307 34
Fornlämningar Sven-Gunnar Broström 08-530 371 08
Marknader Inger Sundlin 08-534 309 30
Skoldagar Inga-Britt Hellberg 08-530 240 26
Webbmaster Stefan Sundlin 08-534 309 30
 Programgrupp Barbro Gramén
Gunilla Giertz
Inga-Britt Hellberg
Maria Gustafsson
Johnny Frisk
08-668 5233
08-530 240 64
08-530 240 26
?
0708-11 60 10
  Uthyrning av Vasastugan  
Information Sune (Calle) Carlsson 08-530 343 49