Bli medlem!

Årsavgift för enskild medlem är 150 kr, för familj 200 kr.

Avgiften sätts in på Plusgiro 28 47 11 – 9 eller Bankgiro 390 – 2780.
Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemmar får Grödinge hembygdstidning i brevlådan och rabatt
för att hyra Vasastugan.

Den som anger e-postadress får också påminnelse via mejl inför
kommande arrangemang och kan läsa all nuuer av Grödinge
Hembygdstidning sedan 2009 på hemsidan.