Det är oro kring Vårstavis framtid:
 
 
 
En namninsamling för att bevara Vårstavi
har nu startats av Poul Bjerre Sällskapet.
 
 
 

 
********************* Kommande program *********************
Våren 2019 
 

SVERIGE – ETT OVANLIGT RIKT KORGLAND

Söndag 17 februari kl 14.00

Korgmästaren Jonas Hasselrot berättar om korgtillverkning förr
och nu med utgångspunkt från korgar i hembygdsföreningens
samlingar och korgar han själv har gjort. Besökarna får titta och
känna på korgarna. Jonas visar olika korgtekniker och material.
Vi får också höra och se hur man gör rep och kassar av lindbast.

Ta gärna med egna korgar!
Kaffeservering. Entré 100 kr.

190217 GHF Affisch Korgar 640 

 **********************************