Det är oro kring Vårstavis framtid:
Vår ordförande medverkar i en tidningsartikel i  "Mitt i Botkyrka"
läs artikeln här: https://mitti.se/nyheter/varstavi-botkyrka-kontaktas/?omrade=botkyrkasalem
 
 
 
Frågan kommer också att tas upp på Botkyrka kommuns dialogforum
i Vårstakyrkan torsdag den 29 november kl. 19.00
 
********************* Kommande program *********************
 
Hösten 2018 program är slutförda
och vi återkommer när de första programmen våren 2019 föreligger

 **********************************